Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów poprzez sklep internetowy sklep.plasmet.pl w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzonym przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną na podstawię szczególnych przepisów prawa, osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru związanego z jej działalnością zawodową), dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.plasmet.pl
 3. Administrator – spółka PLASMET-JESION sp.j. z siedzibą w Kaliszu, ul. Radoszewskiego 19-21.

 

ZASADY DZIAŁANIA

 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.sklep.plasmet.pl stanowi własność spółki PLASMET-JESION spółka jawna z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Radoszewskiego 21, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270510, posiadający REGON: 300471180, NIP 6182046814
 2. Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 Pod numerem telefonu 62 764-56-74 lub całodobowo pod adresem poczty elektronicznej sklep@plasmet.pl, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego pod adresem www.sklep.plasmet.pl  po uprzednim zalogowaniu się do panelu klienta.
 3. Administrator prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.sklep.plasmet.pl. Celem kupna towarów, przeglądania oferty i składania zamówień konieczny jest aktywny adres poczty e-mail, urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Chrom, Firefox, Opera, Safari).

 

SPRZEDAŻ

 1. Oferta dostępnych towarów prezentowana jest na stronie sklepu internetowego, która w sposób szczegółowy zawiera opis towaru, wielkość, parametry techniczne, zdjęcie poglądowe oraz cenę brutto.
 2. Celem zawarcia umowy sprzedaży klient/konsument zobowiązany jest do złożenia zamówienia w sklepie internetowym dokonując jego wyboru poprzez wskazanie ilości, koloru lub innych informacji koniecznych dla specyfiki wybranego towaru klikając ikonę „Do koszyka”
 3. Klient/konsument po złożeniu zamówienia ma prawo do jego anulowania bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 4. Celem kontynuowania zakupów Klient/konsument może dodawać kolejne produkty do koszyka.
 5. Jeżeli klient/konsument chce zakończyć procedurę zakupów dokonuje kliknięcia ikony koszyka, następnie ikony "Zamówienia" oraz dokonuje wyboru jednego z dwóch wariantów zakupu: szybkie zakupy ("Zamów bez rejestracji") albo zakupy z logowaniem ("Zaloguj się") uzyskując dodatkowe opcje takie jak: historia zamówień, aktualny etap realizacji zamówienia, informacje o aktualnych promocjach i rabatach, informacje o produktach.
 6. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu wymaganych danych dostawy (sposób dostawy), klient/konsument dokonuje wyboru metody płatności, określając sposób zapłaty i jej formę (przedpłata, zapłata kartą płatniczą, płatność przy odbiorze).
 7. Przy dokonaniu wyboru płatności należy kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę"
 8. W przypadku dokonania wyboru płatności "Przelewy24", dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu przelewy24.pl) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. Z płatności przy odbiorze mogą skorzystać tylko klienci zalogowani .
 9. Zamówienie można anulować na każdym etapie jego składania poprzez: kliknięcia w ikonę powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę/produkt sklepu internetowego.
 10. Zamówienie zostanie potwierdzone poprzez wiadomość e-mail wysłaną na wskazany adres mailowy klienta/konsumenta obejmującą przypisany numer zamówienia z wyszczególnieniem zamówionego towaru, sposobu dostawy oraz formy płatności.
 11. W przypadku baku towaru w magazynie klient/konsument zostanie poinformowany o przedmiotowym stanie rzeczy z możliwością wyboru: rezygnacji z zamówienia, zgody na realizację części zamówienia, zgodą na realizację całości zamówienia jednakże z wydłużonym czasem oczekiwania.
 12. Realizacja zamówienia następuje w terminie od 1 - 14 dni od daty zapłaty ceny w formie przedpłaty oraz w terminie 1 – 14  dni w przypadku zapłaty przy odbiorze towaru.
 13. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski, w formie wybranej dostawy przez Klienta/konsumenta.
 14. Koszt dostawy określony jest każdorazowo w polu wybory formy dostawy zamówienia.
 15. Konsumentowi, w związku z dokonaniem sprzedaży na odległość, zgodnie Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Przedmiotowe oświadczenie należy wysłać na adres mailowy: sklep@plasmet.pl  lub adres siedziby administratora w formie pisemnej: PLASMET-JESION spółka jawna, 62-800 Kalisz, ul. Radoszewskiego 19-21. Treść formularza zwrotu oraz oświadczenia jest dostepna w dziale "Zwrot towaru" w stopce strony.
 16. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, pokrywa koszty zwrotu towaru. Zwrot towaru należy dokonać na adres: PLASMET-JESION spółka jawna, 62-800 Kalisz, ul. Radoszewskiego 21. Administrator nie przyjmuje przesyłek ze zwrotem towaru w formie pobraniowej.
 17. W przypadku, kiedy Klient skorzystał z darmowej wysyłki podczas zakupu, w chwili zwrotu zostanie też potrącona kwota za wysyłkę "do Klienta" wg cennika przesyłek sklepu internetowego sklep.plasmet.pl
 18. Administrator zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej przez konsumenta ceny najpóźniej w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru przez konsumenta. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi na wskazany w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży rachunek bankowy, bądź na rachunek bankowy konsumenta, z którego nastąpiła zapłata ceny za zamówiony towar.
 19. Zwracany towar winien być w stanie niezmienionym, bez uszkodzeń i bez śladów użytkowania.
 20. Konsumentowi/klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia do chwili wysyłki towaru.
 21. Dla zapłaty kartą operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

REKLAMACJA

 1. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi.
 2. Klient utraci uprawnienie z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Administratora o wadzie.
 3. Reklamację w formie pisemnej oraz wadliwy towar należy wysłać na adres : PLASMET-JESION spółka jawna, 62-800 Kalisz, ul. Radoszewskiego 21.
 4. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Administrator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się o ich uzupełnienie.
 5. Administrator ustosunkuje się do reklamacji (niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową) konsumenta w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji i powiadomi go o dalszej procedurze postępowania.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru Administrator niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą cenę.
 7. W przypadku braku zasadności reklamacji, towar zostanie zwrócony konsumentowi/klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych konsumenta/klienta sklepu internetowego sklep.plasmet.pl jest PLASMET-JESION spółka jawna z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Radoszewskiego 19-21.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa nie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.
 4. Dane osobowe konsumenta/klienta takie jak: firma, NIP, imię, nazwisko, adres dostawy, zamieszkania, siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 5. Bez odrębnej zgody konsumenta/klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
 6. Konsumentowi/klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. (Kontakt do Administratora: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerem telefonu 62 7645674 , lub całodobowo pod adresem poczty elektronicznej sklep@plasmet.pl  Adres korespondencyjny: PLASMET-JESION spółka jawna z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Radoszewskiego 19-21).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
 8. Konsument/klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Konsumentowi/klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy Administratorze, w tym na przesyłanie Konsumentowi/Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

 

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązuje od dnia 10.04.2019 roku.